• Home
  • Portfolio
  • SIGURNOSNE ZAŠTITNE OGRADE NA DIJELU AUTOCESTE NA KORIDORU VC

SIGURNOSNE ZAŠTITNE OGRADE NA DIJELU AUTOCESTE NA KORIDORU VC

Izvedbeni projekat uređenja parka sa rekonstrukcijom saobraćajnih površina u ulici grbavička 18-36.