Park ulica Grbavička, Sarajevo

Izvedbeni projekat uređenja parka sa rekonstrukcijom saobraćajnih površina u ulici grbavička 18-36.