Profil kompanije

O nama

PARTNER OF THE STRONGEST

ARTING BH D.O.O. SARAJEVO

ARTING BH d.o.o. je firma koja već 9 godina uspješno posluje na području Bosne i Hercegovine. U relativno kratkom vremenskom periodu uspjela se pozicionirati na tržištu kao respektabilan učesnik,a planira svoje poslovanje proširiti i van njenih granica.

Primarna djelatnost kojom se bavimo je izrada i revizija projektne dokumentacije i stručno-tehnički nadzor u oblasti građevinarstva. S obzirom na profil kadrova uposlenih u preduzeću, core business je oblast cestogradnje, odnosno saobraćajna infrastruktura. Oblast cestogradnje je vezana za upravitelje cesta, tako da su naša ciljna grupa općine i direkcije za puteve. Prema dosadašnjim bilansima i politici preduzeća, 90% ostvarenog prihoda čine poslovi javnih nabavki, gdje su naši najčešći naručioci općinski organi vlasti i javna preduzeća vezana za saobraćajnu infrastrukturu. Svoje usluge pružamo na magistralnoj mreži puteva za JP CESTE FBiH d.o.o. i kantonalnim direkcijama za puteve od kojih izdvajamo Direkciju za puteve SBK, Direkciju za puteve KS i Upravu za puteve HNK.

Od ostalih javnih preduzeća koje bismo izdvojili ovom prilikom su KJKP Pokop, KJKP ZOI 84, JU za zaštićena područja KS i dr. Posebno se ponosimo i našim učešćem u projektima koje implementira Gradska uprava Grada Sarajeva.

Naša priča

S ponosom iznosimo da je prvih 9 godina poslovanja bilo iznad naših očekivanja. Uspjeli smo se nametnuti investitorima prvenstveno profesionalnošću i odgovornošću. Ispunjavanje očekivanih  rezultata je često mukotrpan posao, pogotovo u ambijentu u kojem živimo i dinamici koja se nameće sama po sebi, sa vrlo oštrom konkurencijom i niskim cijenama usluga. Međutim, želja za uspjehom i želja za stvaranjem brenda nas nosi da postižemo relativno dobre rezultate, onoliko koliko to trenutne okolnosti dozvoljavaju. Ponosni smo da smo za 7 godina uspjeli svoje poslovanje održati na takvom nivou koji nam omogućava da svoje uposlenike zadržimo zadovoljnim, lojalnim, željnim novih saznanja i iskustava.

Naš slogan PARTNER OF THE STRONGEST nam je u početku bio cilj, a možda i mašta, dok sada vidimo da postaje naša vizija i misija koja funkcioniše u stvarnosti. Obzirom na zamajac u izgradnji autoputeva i generalno kapitalnih projekata moramo izdvojiti našu saradnju sa inostranim kompanijama, koju smo ostvarili kroz učešće u timovima stručno-tehničkog nadzora i to za EGIS Francuska (Sarajevska obilaznica na Koridoru Vc), Safege Francuska (Granični prelaz Bijača) i ROUGHTON Int. Velika Britanija (Tunel Karaula, M118 Olovo – Kladanj). Saradnju sa inostranim kompanijama i iskustvo stečeno u savremenim procesima smatramo velikim bogatstvom i preduslovom za daljnje usavršavanje, konkurentnost i preduslov za buduće angažmane.

Obzirom na potražnju i raspoložive kapacitete postojećih laboratorija, od maja 2021.godine je organizovana i osposobljena laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala.