• Home
  • Portfolio
  • GLAVNI PROJEKT UNUTRAŠNJIH SAOBRAĆAJNICA OKO POSLOVNOG OBJEKTA OPĆA BOLNICA ASA

GLAVNI PROJEKT UNUTRAŠNJIH SAOBRAĆAJNICA OKO POSLOVNOG OBJEKTA OPĆA BOLNICA ASA

Izvedbeni projekat uređenja parka sa rekonstrukcijom saobraćajnih površina u ulici grbavička 18-36.