Rekonstrukcija raskrsnice Bjelašnica

Rekonstrukcija raskrsnice sa pretvaranjem iste u kružni tok saobraćaja (R442), Bjelašnica, Investitor: Direkcija za puteve Kantona Sarajevo.