Poddionica Klopče-Donja Gračanica

Nadzor osiguranja kvaliteta na izgradnji autoputa, poddionica: Klopče – Donja Gračanica, podkonsultant za AIK INŽENJERING d.o.o. Banovići, Investitor: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.