Magistralni put Sarajevo-Foča

Izrada Glavnog projekta modernizacije magistralnogputa Sarajevo – Foča, podkonsultant za IPSA Institut d.o.o. Sarajevo.