Dionica Ustikolina – Trnovo M18.1

Nadzor na modernizaciji magistralne ceste M18.1, dionica Ustikolina – Trnovo, Investitor: JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo